#

Celkový počet jednotek

#

Lokalita

#

Termín dokončení

Byty Laudova

Byty Laudova

Červenec 2022

Praha, červenec 2022: projekt Byty Laudova je fázi hrubé stavby.

Náš developerský projekt Byty Laudova se nachází ve fázi hrubé stavby. Aktuálně probíhá na stavbě zateplování objektu, jsou osazena okna, byly zahájeny a probíhají omítky stropů. Jsou hotové hlavní rozvody topení, kanalizací, vzduchotechniky, vody. Je rozpracovaná elektrika v bytech a budou zahájeny omítky stěn Osazují se dveřní zárubně do bytů. Je připravena výtahová šachta pro zahájení montáže výtahu. Nově je hotová přípojka vody.

Po dokončení zde vznikne 8 podlažní dům s bytovými i komerčními jednotkami, v prvních dvou nadzemních podlažích budou situována garážová stání pro rezidenty.

Stavba byla zahájena v červnu 2021, dokončení a předání klientům je plánováno na jaro roku 2023.