#

Celkový počet jednotek

#

Lokalita

#

Termín dokončení

Vydání dluhopisů

Vydání dluhopisů

13. 01. 2017

Praha, 13. 1. 2017: Společnost Moravská stavební – INVEST, a.s. emitovala ve veřejné nabídce probíhající od 18. října 2016 do 13. ledna 2017 celkem 320 000 000 kusů dluhopisů ve jmenovité hodnotě 320 000 000 Kč se splatností v prosinci 2021. Jako vedoucího manažera obstarání emise dluhopisů pověřila společnost Conseq Investment Management, a.s., jehož finančním poradcem byla společnost C Corporate Finance spol. s r.o.

Dluhopisy mají pevný výnos do splatnosti na bázi diskontu ve výši 5,5 % p. a. „Vedoucí manažer nabízel dluhopisy jak institucionálním, tak retailovým investorům. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu byla stanovena na 1 Kč, přičemž minimální investovaná částka je stanovena na 20 000 Kč. První fáze veřejné nabídky dluhopisů probíhala od 18. října 2016 do 25. listopadu 2016, přičemž druhá fáze veřejné nabídky započala dne 26. listopadu 2016 a skončila dne 13. ledna 2017 emisí druhé tranše dluhopisů. „Velmi nás potěšil velký zájem investorů o naši ryze českou developerskou společnost. Emise byla upsána v plném objemu v relativně krátkém časovém období a stala se tak pro nás impulzem v přemýšlení o financování budoucích projektů.“ komentuje emisi dluhopisů Petr Malík, finanční ředitel společnosti Moravská stavební – INVEST, a.s. Dluhopisy byly vydány jako zaknihované cenné papíry v Centrálním depozitáři cenných papírů.

Finanční prostředky z emise dluhopisů budou použity na investice do připravovaných developerských projektů a refinancování některých závazků Skupiny MSI, tj. společnosti Moravská stavební – INVEST, a.s. a dalších obchodních společností patřících do této skupiny.

Poznámka: Tato zpráva nepředstavuje nabídku ke koupi ani výzvu k podávání nabídek ke koupi dluhopisů ani jiných cenných papírů společnosti Moravská stavební – INVEST, a.s. Nejedná se o prospekt ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, nebo směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, v platném znění. Platné a závazné konečné podmínky transakcí popsaných v této zprávě byly řádně uveřejněny v prospektu dluhopisů a potenciální investoři nemohou upisovat ani jinak nabývat dluhopisy ani jiné cenné papíry společnosti Moravská stavební – INVEST, a.s. pouze na základě této zprávy. Prospekt dluhopisů byl schválen Českou národní bankou a byl uveřejněn na internetových stránkách www.ms-invest.cz/cz/, v sekci o “O nás”, v části “Pro investory”.

Tato zpráva není určená pro distribuci, ať už přímou nebo nepřímou, na území Spojených států amerických nebo osobám, které jsou rezidenty Spojených států amerických (tak, jak jsou tyto pojmy definovány v Nařízení S vydaném k provedení zákona o cenných papírech Spojených států amerických z roku 1933).”

KONTAKTY: Zuzana Schejbalová
Marketingový manažer
mobil: +420 606 784 663
e-mail: schejbalova@ms-invest.cz
V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:
Naši pražskou pobočku tel: +420 601 301 301, e-mail: praha@ms-invest.cz, nebo brněnskou pobočku tel: +420 601 301 301, e-mail: brno@ms-invest.cz

Moravská stavební – INVEST, a.s. je moderní a rozvíjející se společnost, která působí na českém trhu již od roku 1998. Na poli středně velkých projektů zaujímá pozici klíčového hráče v Praze i Brně. Dokáže uspokojit nejnáročnější klientelu za přijatelnou cenu. Orientuje se na lokality s výbornou dostupností a dopravním spojením do centra města, na klidné oblasti v blízkosti přírody i typicky městské bydlení a též na komerční plochy a kanceláře. Zajišťuje veškerá potřebná povolení a přípravu infrastruktury, získává a sceluje pozemky, realizuje výstavbu. Klientům pomáhá vyřizovat hypoteční úvěry.

Za dobu své existence společnost Moravská stavební – INVEST, a.s. postavila a prodala celkem cca 3,250 bytů a rodinných domů, cca 17,430 m² obchodních ploch a kanceláří a také více než 184,000 m² pozemků.

Aktuálně společnost Moravská stavební – INVEST, a.s. nabízí byty a kancelářské prostory v Praze 8 - Karlíně, byty na Praze 6 – Podbaba, rodinné domy v Praze 9 – Vinoři a Praze 4 – Cholupicích. Dále nabízí kancelářské prostory a byty v Brně na ulici Lidická, byty a rodinné domy v Brně – Bystrci a kancelářské prostory v Brně na ulici Vídeňská. Kromě toho společnost připravuje nové rezidenční a komerční projekty jak v Praze, tak i v Brně.