#

Celkový počet jednotek

#

Lokalita

#

Termín dokončení

Dluhopisy

Dluhopisy

02. 10. 2017

Moravská stavební – INVEST, a.s. vstupuje na kapitálový trh s již druhou emisí dluhopisů

Praha, 2.10.2017: Společnost Moravská stavební – INVEST, a.s. dnes zahájila veřejnou nabídku emise dluhopisů o nominální hodnotě 250 000 000 Kč se splatností v listopadu 2022. Jako vedoucího manažera obstarání emise dluhopisů opět pověřila společnost Conseq Investment Management, a.s., jehož finančním poradcem byla společnost C Corporate Finance spol. s r.o.

Dluhopisy budou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,5 % p. a. s pravidelnou roční výplatou úrokového výnosu. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu byla stanovena na 1 Kč, přičemž minimální investovaná částka je stanovena na 20 000 Kč. První fáze veřejné nabídky dluhopisů probíhá od 2. října 2017 do 23. listopadu 2017„Velmi nás potěšil velký zájem investorů o naši ryze českou developerskou společnost u příležitosti vydání naší historicky první emise dluhopisů na přelomu roku 2016/2017. Emise byla tehdy upsána v plném objemu, ve výši 320.000.000 Kč, a to v relativně krátkém časovém období, a stala se tak pro nás impulzem pro realizaci další emise dluhopisů, jejíž veřejná nabídka právě probíhá.“ komentuje emisi dluhopisů Petr Malík, finanční ředitel společnosti Moravská stavební – INVEST, a.s. Dluhopisy budou vydány jako zaknihované cenné papíry v Centrálním depozitáři cenných papírů.

Finanční prostředky z emise dluhopisů budou použity na investice do připravovaných developerských projektů a refinancování některých závazků Skupiny MSI, tj. společnosti Moravská stavební – INVEST, a.s. a dalších obchodních společností patřících do této skupiny.

Poznámka: Tato zpráva nepředstavuje nabídku ke koupi ani výzvu k podávání nabídek ke koupi dluhopisů ani jiných cenných papírů společnosti Moravská stavební – INVEST, a.s. Nejedná se o prospekt ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, nebo směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, v platném znění. Platné a závazné konečné podmínky transakcí popsaných v této zprávě byly řádně uveřejněny v prospektu dluhopisů a potenciální investoři nemohou upisovat ani jinak nabývat dluhopisy ani jiné cenné papíry společnosti Moravská stavební – INVEST, a.s. pouze na základě této zprávy. Prospekt dluhopisů byl schválen Českou národní bankou a byl uveřejněn na internetových stránkách www.ms-invest.cz/cz/, v sekci o “O nás”, v části “Pro investory”.

Tato zpráva není určená pro distribuci, ať už přímou nebo nepřímou, na území Spojených států amerických nebo osobám, které jsou rezidenty Spojených států amerických (tak, jak jsou tyto pojmy definovány v Nařízení S vydaném k provedení zákona o cenných papírech Spojených států amerických z roku 1933).”