+420 601 301 301
Před odesláním zprávy jsem se seznámil/a s pravidly zpracování osobních údajů klientů společnosti Moravská stavební – INVEST, a.s.
Zeptejte se nás

Právní informace a korporátní záležitosti

Údaje povinně uváděné na obchodních listinách: Moravská stavební - INVEST, a.s., IČO: 255 44 756, se sídlem Koliště 1912/13, Černá Pole, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2788

Společnost Moravská stavební - INVEST, a.s., stojí jako řídící osoba v čele koncernu Skupina MSI, jehož součástí jsou následující řízené osoby:

MAMEST, s.r.o.
MEMAX, s.r.o.
Moravská stavební, a.s.
M.S. Karlínská, s.r.o.
M.S. Nehvizdská, s.r.o.
Nová dominikánská, a.s.
Palác Trnitá Brno a.s.

Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Účetní konsolidační celek „Skupina MSI“ tvořilo k 31.12.2017 celkem 8 společnosti, a to konsolidovanou plnou metodou.

Společnost Moravská stavební - INVEST, a.s. respektuje zásady uvedené v tomto etickém kodexu.

Oznámení o skupinové registraci DPH

Užití fotografií a textů z tohoto webu bez souhlasu autora se považuje za neoprávněný zásah do autorských práv dle ustanovení § 40 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.